Archive

Archive for March, 2010

Moved to www.learningwave.org

March 22, 2010 Comments off

Boodschap voor onze lezers / Message to our readers

We zijn verhuisd naar ons eigen domein / We have moved to our own domain

www.learningwave.org

Advertisements
Categories: Announcement, English, Nederlands Tags:

Veel vragen over leren met sociale media bij FLoat Lunch&Leren

Afgelopen heb ik Lunch & Leren bezocht bij Float. Na de lunch was er middagsessie over het onderwerp: ‘Het nieuwe onderwijskundige vakmanschap’? De methode die hiervoor gebruikt werd was de open space methode; iedereen werd uitgedaagd een thema te noteren. Ik heb niet geteld, maar minstens een kwart van de onderwerpen had betrekking op leren met sociale media/e-learning. Het werd dan ook 1 van de onderwerpen van de open space. Gerlinde noteerde dit onderwerp ook, en werd gekozen tot thema-ondersteuner. Tijdens de sessies werd één ding duidelijk; er is enorm veel belangstelling voor dit onderwerp. Mijn indruk was dat het merendeel van de aanwezigen besefte dat je er niet langer omheen kunt.

Dat de belevingswereld van studenten en leerlingen van nu voor een groot deel bestaat uit contacten via verschillende media (hyves, msn, twitter, blogs etc.). En dat je bij die belevingswereld zou moeten aansluiten, dat het simpelweg kansen biedt. Veel ervaring en voorbeelden van het inzetten van sociale media waren er helaas  niet bij de aanwezigen. Men is wel erg benieuwd naar mogelijkheden om dit soort middelen in te zetten in lessituaties.

Weet iemand of er een publicatie is met voorbeelden van formele leersituaties waarin sociale media gebruikt worden? Zo niet, is het een idee om hier eens naar te gaan kijken? Voorbeelden die succesvol waren en misschien ook de voorbeelden die juist niet succesvol waren? Als ik nog moest afstuderen wist ik het wel: leuk onderwerp!!

Een paar interessante filmpjes:

http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8

http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o&feature=player_embedded#

http://www.youtube.com/watch?v=_A-ZVCjfWf8

(de laatst 2 zijn een tip van Thelma Stobbelaar, bedankt!)

Categories: News

Informeel leren is gruwelijk inefficiënt

March 22, 2010 1 comment

P1090760bAfgelopen week zaten we met een klein groepje NetOO-leden op de hei om van elkaar te leren en elkaar bij te praten over onderwerpen als e-learning, social learning en informeel leren en welke rol nieuwe internet-technologie daarin kan spelen. Dat waren beslist interessante discussies, waarover op dit weblog al het één en ander is gepubliceerd.

Gelukkig hadden we wel verbinding met de buitenwereld, via onder andere Twitter en Skype. Via Skype hadden we een interessant gesprek met Pløn Verhagen (zie bijgaande foto, met verder David Berg en Bianca Geerts), emeritus hoogleraar aan de Universiteit Twente. Er is één uitspraak die mij is bijgebleven van Pløn Verhagen:

“Informeel leren is gruwelijk inefficiënt. Soms moet je gewoon directe instructie toepassen.”

Read more…

School adoption strategy for Digital Media

In a recent article Ewan McIntosh described how they got edubuzz to such a success in the UK. He describes an adoption strategy for social media in learning from a change management perspective. He shares some valuable insights that are hardly new, but often overlooked. The most important one; leaders in education should take initiative and leadership in actually using social media. In his view it is not enough to have a bottom up approach.

If I see another conference entitled “21st Century Learning”, I might weep

His 7 advices (somewhat adapted to make sense in an abbreviated format):

  1. Find your vision (an actionable one that sets you apart from other learning institutions)
  2. Avoid the pilot project (just do it!)
  3. Find your tribe (locally)
  4. Give something for nothing (and allow time to make it grow)
  5. Create a community of practice (and provide adequate support)
  6. Take local partnerships online
  7. Top down support is vital (and lead by reminding)

McIntosh’s view ties in very well with our observation that the implementation of social media still hinges on individual enthousiasts. Institution-wide adoption is scarce. It will remain so, unless leaders in education rethink their vision and strategies and lead by example.

Ownership of the learningprocess in Communities of Practice

As been told in the weblog of Gerlinde we spent quit a time discussing about informal and formal learning. Can Communities Of Practice be build into a formal learning situation? For example in a curriculum of a highschool, in a way to direct the learning process of the students. I am triggered by some things Etienne Wenger said on this subject.

Etienne made clear that in a Community of Practice (COP):

  • people meet as learning partners
  • learning partners in the COP have the ownership of their own learningproces

 

So, when you organize COP’s in a school in order to achieve certain learninggoals by students, the students no longer are the owner of their learningproces. In stead of this you try from outside this community to direct their learningproces. 

There is a difference in using ‘social media’ and ‘COP’.  Referring to the thoughts above I think the last cannot be used in a formal learning process to achieve predetermined learning goals. But maybe some other kind of using social media can be formalized in a curriculum.

On the other hand, when you organize COP’s in a formal learning situation, you let students experience a new way of learning which they can benefit from the rest of their learning life.

Is learning by using social media always informal learning?

March 17, 2010 1 comment

One of the topics that constantly passed in our discussions during the learningwave was the difference between formal and informal learning.  Is social learning always informal learning or is learning in a classroom always formal learning? Is it obviously that in a Community of Practice the learning is informal learning? Many examples passed our minds and it became clear that there are different definitions possible for formal and informal learning. But presuming that informal learning does not have a predefined result of what has to be learned is learning by using social media always informal learning? I don’t think so. For example twitter. I heard many of my collegaes telling that they have a twitteraccount to follow some specific people to gather information on a easy way. The information is coming to them instead of that they have to search on the internet for hours to find such information. So they have a predefined goal in mind why they use twitter.

Just a picture (for now)

March 17, 2010 Leave a comment

P1090754I had a very productive and most inspiring day at #learningwave2010 (at Heihaas holiday park in Putten; great location because they have a working internet connection)!

This is a picture, featuring Etienne Wenger, which we talked to on Skype this afternoon on subjects like communities of practice and social learning. In a few days I will write a more substantial post on this weblog. More of my pictures can be found at Flickr. Also check out the tweets at Twitter.

A very well meant “thank you” goes to Jan Nieuweboer, who had the guts to get this meeting started and organized!

Categories: English Tags: ,